CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ QUỐC TẾ GX OIL VIỆT NAM 

Công ty Cổ Phần GXOIL Việt Nam là đơn vị liên kết và được ủy quyền của Tập đoàn GXOIL USA, là công ty duy nhất trên thế giới cung cấp cho 45 quốc qua và vùng lãnh thổ công nghệ sản xuất dầu nhờn của Hoa Kỳ đạt tiêu chuẩn chất lượng của Châu Âu, trong đó, Công ty cổ phần GXOIL Việt Nam được ủy quyền về thương hiệu. Ngoài ra, GXOIL còn liên kết và tiếp thu công nghệ sản xuất những tính năng làm mát vượt trội có trong thành phần của dầu nhớt từ công nghệ của Đức để ra được những sản phẩm chuyên biệt nhất hiện nay.

BẢN ĐỒ